Dhacdooyinka Tareenka ee 2019

SmartCity SmartCity
Expo World Congress
19-21 November 2019
Spain / Barcelona
:)

Dhacdooyinka Tareenka ee 2020

x CityCreationBanner
3. Deegaanka Magaalada iyo Caafimaadka - 2-4 Abriil 2020 - İzmir